вторник, 2 декември 2014 г.

В душата си съм скрила
В душата си съм скрила светлина,
че тъмни са житейските пътеки
и тръгнеш ли да търсиш добрина
те стават много стръмни и нелеки...

В сърцето си съм скрила топлина,
че злобата сърцата замразява.
Аз пазя я от детските лета,
но лошото тъй трудно се стопява.

Аз скрила съм в ръцете нежността,
че жестовете малки не ценим,
а смисълът е в малките неща,
в това прегръдка топла да дарим.

В душата си аз слънцето съм скрила,
така по-лесно болката тешим
и всеки изгрев нов ми дава сила,
защото имам слънчева душа.

Ваня Нинова

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
;