четвъртък, 2 септември 2010 г.

Красавица
КРАСАВИЦА

Вървяла по пътя девойка, прекрасна като фея. Изведнъж забелязала, че след нея върви един мъж.
Тя се обърнала и го попитала:
— Кажи ми, защо вървиш след мен?
Мъжът отговорил:
— О, господарке на сърцето ми, твоята красота е така неотразима, че ми заповяда да вървя след теб.
Казват, че свиря прекрасно, че за мен няма тайни в поетичното изкуство и че умея да пробуждам в
женските сърца любовна мъка. Но аз искам да ти направя любовно признание, защото ти плени сърцето ми!
Красавицата мълчаливо го гледала известно време и след това му казала:
— Как така се влюби в мен? Моята по-малка сестра е много по-красива и привлекателна от мен.
Погледни я, тя върви след мен.
Мъжът се спрял, после се обърнал, но видял само една безобразна, дрипава старица.
Тогава той закрачил по-бързо, за да догони девойката. Свел поглед, той попитал с примирен глас:
— Кажи ми, как се откъсна от езика ти такава лъжа?
Девойката се усмихнала и отговорила:
— Ти, приятелю, също не ми каза истината, когато се кълнеше в любов към мен.
Ти знаеш всички правила в любовта и даваш вид, че твоето сърце гори от любов към мен.
Как можа тогава да се обърнеш, за да погледнеш друга жена?

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
;