четвъртък, 9 септември 2010 г.

Два ангела

Два ангела – пътници, останали да пренощуват в едно богато семейство. Но семейството било негостоприемно и не оставило ангелите в гостната, а ги настанило в хладното мазе.
Когато си постилали леглото, по-големият ангел видял дупка в стената и я запълнил, и измазал. Когато видял това, по-младият, го попитал защо прави така, но по-големият му отговорил:
- Нещата не са такива, каквито изглеждат.
На следващата вечер пренощували в много бедно, но гостоприемно семейство, което разделило с ангелите храната си и им отстъпили собственото си легло, за да си починат добре. След като се събудили, ангелите намерили домакина и жена му да оплакват единствената си крава, която им давала препитание. По-младият ангел попитал по-големия:
- Как можа да се случи това? Първият мъж имаше всичко, а ти му помогна. Това семейство имаше много малко, но го раздели с нас, а ти позволи да умре единствената им крава. Защо?
- Нещата не са такива, каквито изглеждат. – отговорил по-големият ангел.- Когато бяхме в мазето, аз разбрах че в дупката в стената има скрито злато. Домакинът беше груб и не искаше да твори добро. Аз ремонтирах стената, за да не намери златото. Когато на следващата вечер спахме в леглото на това семейство, дойде ангелът на смъртта за жената на домакина. Аз му дадох кравата.
Нещата не са такива, каквито изглеждат. Ние никога не знаем всичко. И дори да си вярващ, трябва да имаш и доверие, че всичко, което се случва е в твоя полза. За това, с времето сам ще разбереш.
Някои хора идват в нашия живот и бързо си тръгват, някои стават наши приятели и остават за минутка. Вчера е история, утре е тайна. Днес... Днес е подарък. Животът е вълшебство и вкусът на всеки момент е неповторим!

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
;