неделя, 19 септември 2010 г.

Всички разходи са изплатени с една чаша прясно мляко


Бяха много бедни, но момчето имаше огромно желание да учи.
за да си издържа , ходеше от врата на врата да продава дрехи и кухненски съдове.

Този ден бе работил цял ден. Беше много уморен и гладен, не бе хапнал нищо от сутринта до вечерта. Почука на следващата врата. Млада девойка му открехна. Видя с какво се занимава и му каза учтиво, че не се нуждае от нищо.
Момчето срамежливо попита:
- може ли да помоля за една чаша вода?
Девойката се вгледа в момчето. Изглеждаше не само жaдно, но и гладно. За миг се загуби и след минута се върна с голяма чаша прясно мляко.

Никога по рано, вкусът на млякото не бе му се сторил така вкусен. изпи го наслаждавайки се - бавно и с огромни глътки.
- колко ви дължa, госпожице?
Девойката със слънчева усмивка отговори:
- не дължиш нищо. Майка ми ни е възпитала, да не иcкаме нищо в замяна на услуга, направена от сърце.
- Тогава, аз също ви благодаря от все сърце.

Момчето си тръгна към дома - ситo. Не само физически, а и душевно. Лицето на девойката му изглеждаше като богиня.,никога нямаше да я забрави.

След години, девойката се разболя от рядко срещана болест. Докторите в околността не успяха да и помогнат, затова я пратиха в най реномираната столична болница. Материалното положение на девойката, не бе достатъчно за разходи от този мащаб.

Докторът, при който щеше да се яви на консултация, прочете досието.Когато прочете от коя местност е болната, си спомни, че това е същата девойка, за която си бе обещал, никога да не забрави.
Обеща си да направи всичко възможно за да я излекува.Сега беше време за отплата.
Въпреки, че сега бе жена на средна възраст, веднага позна в нея девойката, която нявга с обич се бе отнесла към него.

След дълъг период на лечение, жената оздравя.
Когато донесоха фактурата с разходите по лечението, докторът надраска набързо нещо, сложи я в един плик и я прати в стаята на болната.

С треперещи ръце жената взе плика,страхуваше се да го отвори.Навярно цял живот ще трябваше да работи за да плати тези разходи.
Накрая се реши... отвори го.
Забеляза, че към фактурата бе прикрепено малко листче.
на листчето бе написано:
"всички разходи са изплатени с една чаша прясно мляко."

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
;